Džiugiausia ir pati reikšmingiausia Lietuvai diena – Vasario 16- oji!
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – vasario 16-oji, Vilkijos krašte Ši diena – Vasario Šešioliktosios diena – Aušrinė Tėvynės žydrajam dangui. Už žvaigždę, už saulę skaisčiau mums nušvitus Laisve! Ir amžiams mums tapus brangi. Geltona reiškia saulę, šviesą, dorą ir teisingumą; žalia – gamtos grožį, gyvybę ir viltį; raudona – už tėvynę pralietą kraują, drąsą ir ištikimybę. 2023- 02-16 Vilkija


© PigiosSvetaines.lt