Vilkijos parapijos tituliniai šv. Jurgio atlaidai


Sekmadienį Vilkijos parapija šventė Jurgines. Šv. Jurgio vardu pavadintoje bažnyčioje skambėjo ne tik Švento Rašto tiesos, bažnytinės choro giesmės, bet ir įspūdingo grožio vokalinio ansamblio B2 (iš Vilniaus) koncertinė programa, kurią dovanojo UAB ,,Ecowood“ ir jos vadovas Giedrius Leliūga. Kadangi Jurginės šiais metais sutapo su „vaikų Velykėlėmis“ (t. y. Atvelykiu), Vilkijos šv. Jurgio parapijos, seniūnijos ir kultūros centro organizuotoje šventėje didžiausias dėmesys buvo skirtas mažiesiems šventės dalyviams. Vilkijos lopšelio darželio ,,Daigelis” ir gimnazijos atlikėjai (vad. Birmanaitė, L. Zavadzkienė), sveikino visus su gamtos atgimimu, rideno ir spalvino margučius, linksminosi kartu su savo artimaisiais ,,Vaikučių kiemelyje”. O jame tikrai netrūko įvairiausių prizų bei dovanėlių.Renginio dalyviai buvo vaišinami tradicine šventine kiaušiniene, kurią kepė Vilkijos kultūros centro šokio klubo „Šokime kartu“ nariai. Nauja šventės tradicija – Jurginių Rakto – Žemės atrakinimo simbolio – įamžinimas. Šiais metais menišką su velykiniais simboliais išpuoštą metalinį raktą pagamino Padauguvos krašto (Vilkijos apyl. sen.) amatininkas Mindaugas Kačenauskas. Raktą kartu su klebonu Linu Šipavičiumi ir apylinkių seniūnu Arūnu Bačiūnu meistras pritvirtinto ant šventoriaus esančios apžvalgos aikštelės laiptų, kuriuos prieš metus pats ir įrengė. Padėkos raštais buvo apdovanoti Vilkijos gyventojai, kurie savo darbais uoliai liudija Evangelines tiesas, nuolat puošia ir puoselėja savo krašto aplinką.


Po mišių parapijiečių sielas džiugino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunieji vokalinio ansamblio "B2" atlikėjai.Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų atlikėjų vokalinio ansamblio "B2" koncertas


Jurginių kermošiuje dalyvavo Kauno, Kazlų Rūdos, Vilkijos miestų bei apylinkių, Seredžiaus, Jurbarko, Kėdainių rajonų tautodailininkai, amatininkai, įvairių visuomeninių organizacijų nariai. Čia buvo galima pasimėgauti įvairiausiais skanumynais, pagamintais iš naminio ūkio produktų, įsigyti unikalių rankdarbių. Laima Borovaja Vilkijos kultūros centro direktorė


Šiais metais menišką su velykiniais simboliais išpuoštą metalinį raktą pagamino Padauguvos krašto (Vilkijos apyl. sen.) amatininkas Mindaugas Kačenauskas. Raktą kartu su klebonu Linu Šipavičiumi ir apylinkių seniūnu Arūnu Bačiūnu meistras pritvirtinto ant šventoriaus esančios apžvalgos aikštelės laiptų, kuriuos prieš metus pats ir įrengė.© PigiosSvetaines.lt