Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilkijos parapijoje


Birželio22 d. Vilkijos šv. Jurgiobažnyčioje buvo teikiamas sutvirtinimosakramentasVilkijos ir Seredžiaus jaunuoliams.Visus mokslo metus juos ruošė mokytojos Vida Bagdonavičienė ir Diana Stanišauskaitė. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, kartu koncelebravo klebonas kun. Linas Šipavičius. Homilijoje arkivyskupas paaiškino Sutvirtinimo sakramento  simbolių ir ženklų prasmę. Kalbėdamas apie nusigręžimą nuo gundymų arkivysk. L. Virbalas atkreipė dėmesį, kad vienas iš gundymų yra manymas, jog viskas vyksta automatiškai–be pastangų. Pastangos ir apsisprendimai svarbūs kiekvieno gyvenime. Homilijos pabaigoje arkivyskupas palinkėjo būti laimingiems, nepriklausomai nuo socialinio statuso, turtų ir kitų dalykų, kad sutvirtinimo sakramentas nebūtų pabaiga, bet pradžia-gyventi pilnavertišką kataliko gyvenimą. Po šv. Mišių arkivyskupas L. Virbalas ir klebonas L. Šipavičius įteikė pažymėjimus ir pasveikino priėmusius sutvirtinimo sakramentą.
© PigiosSvetaines.lt