Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja DANUTĖ EIDUKIENĖ

2019 m. birželio 24 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventėje aukščiausiu Kauno Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu - apdovanota  
Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo parapijos CARITO vedėja DANUTĖ EIDUKIENĖ. Apdovanojimo Dekrete rašoma, jog šis garbingas apdovanojimas Danutei skiriamas “ Už aktyvų įsijungimą į Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo Caritas veiklą bei nuoširdų parapijos referentės pareigų atlikimą, dalyvavimą bažnytiniam chore, atvirumą žmonių poreikiamsir ištikimą krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą”. Serediškiai nuoširdžiai sveikina savo Carito vedėją, linki jai geros sveikatos ir Dievo palaimos tolimesnėje veikloje, gražiuose darbuose ir krikščioniškos dvasios liudijime.


© PigiosSvetaines.lt