Grupelė Seredžiaus ir Vilkijos parapijų tikinčiųjų išvyko į Vilnių pasimelsti prie Aušros vartų.


.

Atsiskyrėlė


Trijų kryžių kalne





Novena į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną Jėzus yra įsikūnijęs Gailestingumas, kuriame slypi ir tiesa, ir teisingumas; jis yra ir broliškos meilės šaknys. Kas Marijai Apreiškimas, tas mums - gailestingumo išgyvenimas. Visi turime atsiversti į Gailestingumą, t.y. pasirinkti būti gailestingi. Todėl turime eiti prie Marijos, kad Ji duotų mums širdį, galinčią priimti gailestingumą taip, kaip per Apreiškimą priėmė Josios Širdis. Leidę gailestingumui apsigyventi savo širdyje, iš tiesų esame vaikai Tėvo, siunčiančio lietų bei saulės spindulius geriesiems ir piktiesiems. Jėzaus žodžiai aiškūs: „Būkite tokie tobuli, kaip Jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas" (Mt 5, 48). Būti tobuliems - tai leisti, kad gailestingumas mus nuolat gimdytų gyvenimui. Prašykime Šventosios Dvasios, kad melsdamiesi su Šventuoju Raštu, maitindamiesi Dievo Žodžiu, suprastume, jog Gailestingumas - tai Jėzus, maldaujantis leisti mus mylėti ir išlaisvinantis mus iš meilei kliudančios nuodėmės. Prašykime šios malonės Gailestingumo atkurtąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kad padėtų mums jame išsilaikyti, jį pamilti ir iš jo gimti. Tuomet galėsime viltis net tada, kai nebebus jokios vilties. (plg. Rom 4, 18).


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt