Gegužė - Marijos mėnuo


Katalikų Bažnyčioje gegužės mėnuo skirtas Švč. Marijai. Jos garbei organizuojamos procesijos, tikintieji dalyvauja gegužinėse pamaldose, skirdami jai maldas bei giesmes, kalbėdami litaniją. 1965 m. Popiežius Paulius VI gegužės mėnesiui skirtame laiške kvietė tikinčiuosius išlaikyti šią tradiciją. Jis rašė: ,,Tegul Toji, kuri išgyveno žemiškojo gyvenimo pavojus ir sunkumus, kasdienių rūpesčių nuovargį, išbandymus ir Golgotos kančias, prireikus teateina padėti Bažnyčiai ir žmonijai“. Savo nuoširdžius darbelius Švč. Marijai skiria 2, 4 ir 5-6 klasių mokiniai.


© PigiosSvetaines.lt